НЭВТРЭХ
2022.01.17 нд 55 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 56 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 95% (52 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 5% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 55
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:09:03 00:18:07 2
Тасалбаргүй 00:01:09 01:01:29 53
00:01:26

01:19:36

Биечлэн 00:01:35 01:18:21 49
Утсаар 0
Цахимаар 00:00:12 00:01:15 6
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 32, Богд - 9, Зүүнбаян-Улаан - 2, Нарийнтээл - 11, Батөлзий - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /дотоод/-6, 6
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Оршуулгын тэтгэмж-1, 1
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-23, 23
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 2
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 10
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
СДД-н гэрээ байгуулах-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвлөгөө /СД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 11
8 Пүрэвдулам.Ба
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-17 17:58:28, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр