НЭВТРЭХ
2022.01.18 нд 31 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 32 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 94% (29 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 6% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 31
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:02:07 00:06:23 3
Тасалбаргүй 00:02:29 01:09:53 28
00:02:27

01:16:16

Биечлэн 00:02:36 01:15:37 29
Утсаар 00:00:19 00:00:39 2
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 7, Зүүнбаян-Улаан - 1, Баян-Өндөр - 1, Нарийнтээл - 10, Хархорин - 3, Богд - 5, Баянгол - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
АЖНД /2013 оны/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 6
3 Чулуунхүү.Пү
(Баян-Өндөр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 4
5 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 1
6 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-4, Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 6
7 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
СДД-н гэрээ байгуулах-4, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвлөгөө /бусад/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 10
8 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-18 17:53:36, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр