НЭВТРЭХ
2022.01.19 нд 12 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

6 төрлийн үйлчилгээг 12 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (12 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 12
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:52:45 00:52:45 1
Тасалбаргүй 00:05:57 01:05:32 11
00:09:51

01:58:17

Биечлэн 00:09:51 01:58:17 12
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 1, Богд - 3, Төгрөг - 1, Өлзийт - 1, Хархорин - 1, Зүүнбаян-Улаан - 4, Баянгол - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
2 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, 1
3 Долгормаа.Эн
(Өлзийт)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
4 Цэрэнбат.Га
(Зүүнбаян-Улаан)
Шалгуулах /тэтгэвэр/-3, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 4
5 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-2, Тодорхойлолт авах-1, 3
6 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
7 Энхсаруул.Ба
(Хархорин)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 1
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-19 17:55:00, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр