НЭВТРЭХ
2022.01.21 нд 9 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

5 төрлийн үйлчилгээг 9 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 89% (8 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 11% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 9
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:01:18 00:11:49 9
00:01:18

00:11:49

Биечлэн 00:01:24 00:11:15 8
Утсаар 00:00:34 00:00:34 1
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Богд - 1, Нарийнтээл - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, 1
2 Содном-Иш.Тө
(Нарийнтээл)
Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэвэр/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, СДД-н гэрээ байгуулах-4, 8
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-21 17:39:35, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр