НЭВТРЭХ
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2022 он

Төлөвлөгөөг зургааг хавсаргав

НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-14 12:20:30, Д.Очирбат, Арвайхээр