Нууц үгийг зөвхөн утасны дугаарт мессежээр явуулах боломжтой. Доорх нүднүүдэд харгалзах зөв утгыг бичнэ үү.
БОЛИХ